алкани

алкани
алканы - alkanes - *Alkane – ациклічні насичені вуглеводні, в яких атоми вуглецю зв’язані між собою простими зв’язками в розгалужені або нерозгалужені ланцюги, загальної формули CnH2n+2, де n ≥1 (метан, етан, пропан і т.д.). Більшість їх хімічних реакцій з різними реаґентами починається з розриву зв'язку С-Н, тоді як їх розпад при високих температурах йде передовсім по зв'язках С-С. Алкани складають значну частину вуглеводнів нафт і природних горючих газів. Із нафти і горючих газів виділено всі алкани нормальної будови, від метану до тритриаконтану (С33Н68) включно. Оскільки алкани містять максимально можливу кількість водню в молекулі, то вони характеризуються найбільшою масовою теплотою згоряння (енергоємністю), а з ростом кількості атомів масова теплота згоряння алканів зменшується (в метану 50207 кДж/кг). Внаслідок низької густини об’ємна теплота згоряння алканів менша, ніж вуглеводнів іншої будови з такою ж кількістю вуглецевих атомів у молекулі. За аґреґатним складом алкани діляться на газоподібні (С1-С4), рідкі (С5-С15) і тверді (починаючи з С16), що кристалізуються при 200С. Г а з о п о д і б н і А. здатні з водою утворювати, особливо під тиском, молекулярні сполуки – газогідрати, для яких температура розкладу при тиску 0,1 МПа і критична температура відповідно рівні: з метаном – 29 і 21,50С, з етаном – 15,8 і 14,50С, з пропаном 0 і 8,50С. Такі гідрати часто вимерзають на внутрішніх стінках газопроводів. Гідрати – сполуки, включення (клатрати) – являють собою снігоподібні речовини, з загальною формулою Мn Н2О, де значення n змінюється від 5,75 до 17 в залежності від складу газу і умов утворення. Природні гази містять в основному метан і менше 20% в сумі етану, пропану і бутану, домішки легкокиплячих рідких вуглеводнів – пентану, гексану та інш. Окрім цього присутні в малій кількості оксид вуглецю (IV), азот, сірководень й інертні гази. Р і д к і А., особливо нормальної будови, можуть у порівняно м’яких умовах окиснюватися киснем повітря. Вони є компонентами моторного палива: бензину, газотурбінних (авіаційних, наземних, морських) і дизельних. Т в е р д і А. виділяються із нафтової сировини при виробництві змащувальних олив, оскільки вони викристалізовуються із оливи, зменшуючи її рухомість і зумовлюючи застигання при високих температурах. Тверді алкани діляться на дві групи речовин – власне парафін і церезин.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "алкани" в других словарях:

  • алканиѥ — АЛКАНИ|Ѥ (26), ˫А с. 1.Голод: друзи же и брати˫а мо˫а възлюблена˫а. оставите земна˫а да нб(с)на˫а приимете. пребудете в нищете и въ алкании в жажи. ИларПосл XI сп. XIV, 194; кто оубо... терпить хулу и оуничьжениѥ. и злѣ стражеть алканьи же и… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • алкани — ів, мн. Аліфатичні насичені вуглеводні …   Український тлумачний словник

  • възхотѣниѥ — ВЪЗХОТѢНИ|Ѥ (5*), ˫А с. 1.Желание, охота: тъгда бо бываеть сладость, егда ‹съ› въсхотѣньѥмъ и съ алканиѥмъ приѥмлемъ брашно. аще бо зѹбы ѣмы, а въсхотѣни˫а нѣ(с), то ти сладость ‹то› ѿиде не ˫авлѩющи(с) (ἐπιθυμίας ἡγουμένης) Пч к. XIV, 80; но… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • озълоблениѥ — ОЗЪЛОБЛЕНИ|Ѥ (40), ˫А с. 1.Страдание, мучение, истязание: и се. и колико подъ˫атъ исповѣда˫а по р˫адꙊ… и всѣхъ инѣхъ ѡзлоблѥнии въ телеси. (κακώσεις) ЖФСт к. XII, 161; гладъ и озълоблениѥ отъ насъ отъженѣта. СкБГ XII, 17в; нѹждею нѣкою. приведени …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • вуглеводні — углеводороды hydrocarbons Kohlenwasserstoffe органічні аліфатичні, аліциклічні та ароматичні сполуки, молекули яких складаються з атомів вуглецю і водню. Напр., СН4 (метан), Н2C=CН2 (етилен), С6Н6 (бензол) тощо. В. утворюють гомологічні ряди. У… …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»